CHO THUÊ XE DU LỊCH 4 5 7 9 12 16 24 29 35 45 49 TẠI TP.HCM

CHO THUÊ XE DU LỊCH 4 5 7 9 12 16 24 29 35 45 49 TẠI TP.HCM

LỜI KHUYÊN CHO THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ TẠI CÔN ĐẢO

Cho thuê xe Du Lịch 4 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 5 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 7 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 9 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 12 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 16 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 24 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 30 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 35 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 45 chỗ tại TP.HCM
Cho thuê xe Du Lịch 49 chỗ tại TP.HCM

Liên hệ: 0931 330 111 – 0909 570 688 
Hotline: 0931 330 111
Facebook Zalo Viber : +84 0931 330 111
Email: sandbeachtourist@gmail.com

CHO THUÊ XE DU LỊCH 4 5 79 12 16 24 29 35 45 49 TẠI TP.HCM

CHO THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 1.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 2.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 4.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  5.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 6.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 7.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 5 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 2.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 3.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 5.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  6.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 7.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 8.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 3.600.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 4.200.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 6.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  7.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 8.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 9.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 9 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 3.800.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 4.600.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 6.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  7.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 8.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 9.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 12 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 3.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 4.900.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 6.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  7.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 8.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 10.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 3.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 4.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 6.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  7.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 8.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 10.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 24 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 4.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 5.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 6.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  7.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 9.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 11.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 30 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 5.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 7.290.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 7.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  8.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 10.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 12.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 6.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 7.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 9.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  12.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 16.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 18.900.000 đ

CHO THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 7.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 8.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 10.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  14.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 17.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 20.900.000 đ

 CHO THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ TẠI TP.HCM

Cho thuê xe Du Lịch 1 ngày: 8.290.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 2 ngày: 10.390.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 3 ngày: 12.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 4 ngày:  16.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 5 ngày : 19.990.000 đ
Cho thuê xe Du Lịch 6 ngày : 22.900.000 đ

 

Gửi đánh giá
0931330111
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon