CHO THUÊ XE DU LỊCH TỰ LÁI 4 7 9 12 16 24 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

CHO THUÊ XE DU LỊCH TỰ LÁI 4 7 9 12 16 24 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

LỜI KHUYÊN CHO THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ TẠI CÔN ĐẢO

Cho thuê xe tự lái 4 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 5 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 7 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 9 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 12 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 16 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 24 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 30 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 35 chỗ tại Phú Quốc
Cho thuê xe tự lái 45 chỗ tại Phú Quốc

Liên hệ: 0931 330 111 – 0909 570 688 
Hotline: 0931 330 111
Facebook Zalo Viber : +84 0931 330 111
Email: sandbeachtourist@gmail.com

CHO THUÊ XE DU LỊCH TỰ LÁI 4 7 9 12 16 24 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 4 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 1.000.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 1.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 3.800.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  4.700.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 5.600.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 5.500.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 5 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 1.500.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 2.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 4.800.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  5.700.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 6.600.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 7.500.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 7 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 1.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 3.700.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 5.200.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  6.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 7.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 8.900.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 9 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 2.500.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 4.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 6.700.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  8.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 11.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 13.900.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 12 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 2.700.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 5.100.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 6.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  9.100.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 12.100.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 14.100.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 16 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 2.800.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 5.200.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 7.000.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  9.200.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 12.200.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 14.200.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 24 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 3.800.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 7.400.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 9.500.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  12.200.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 15.200.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 18.200.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 30 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 3.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 7.500.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 9.600.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  12.300.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 15.300.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 18.300.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 35 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 4.900.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 8.600.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 12.600.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  16.300.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 20.300.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 24.300.000 đ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 45 CHỖ TẠI PHÚ QUỐC

Cho thuê xe tự lái 1 ngày: 5.500.000 đ

Cho thuê xe tự lái 2 ngày: 10.600.000 đ

Cho thuê xe tự lái 3 ngày: 13.600.000 đ

Cho thuê xe tự lái 4 ngày:  17.300.000 đ

Cho thuê xe tự lái 5 ngày : 21.300.000 đ

Cho thuê xe tự lái 6 ngày : 24.300.000 đ

 

Gửi đánh giá
0931330111
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon